RadonFix

RadonFix suunnittelee ja toteuttaa radontutkimuksia ja -korjauksia. Yrityksellä on omia innovatiivisia tuotteita ja radonkorjaukset tehdään ammattitaidolla.

Ennen animaation tuottamista asiakkaalla oli hankaluuksia kertoa ymmärrettävästi ja yksinkertaisesti mitä radonongelma tarkoittaa ja kuinka se ratkaistaan. Animaation avulla radonkorjaus ja sen toteutustapa on helppo ymmärtää.

”Havainnollinen tuoteanimaatiomme tuplasi radonkorjaus­tuotteiden myynnin edellisvuoteen verrattuna.”

Mika Ilama, myyntipäällikkö, RadonFix Suomi Oy

Pientalon radonkorjaus

Animaatiofilmi näyttää kuinka yksinkertaisesti pientalon radonkorjaus voidaan toteuttaa. Filmi antaa katsojalle pohjatiedot esitellen ongelman ja ratkaisun, ja kertoo kuinka korjaus toteutetaan.